*Arkitekturens både-og*

http://www.dagbladet.no/kronikker/960616-kro-1.html

I dagens arkitektur trenger man en skapende bevaring av et preg, snarere enn imitasjoner og uttrykk for en forgangen livsform.

Arkitekturens både-og

Av Christian Norberg-Schulz, professor i arkitektur

Det er lett å si enten-eller. I Dagbladet for 9. juni skriver Arnstein Arneberg (på kronikkplass) at «arkitekturens alternativer» er enten «dagens glass- og betongfirkantisme» eller en «vanlig folkelig harmonisk byggekunst», der den «klassiske søyle er gjennomgangsfigur».

les hele artikkelen fra linken over.

Området runt Operaen tegnes om

http://www.dagbladet.no/kultur/2006/12/13/485970.html

Arkitektprotest mot Bjørvika-konkurransen

http://www.arkitektnytt.no/page/page/preview/10831/news-4-2416.html

05.08.2008 Jan Carlsen
Striden brøt løs midt i sommerferien. Plutselig rettet en rekke av landets største aviser søkelys på arkitektkonkurransen om de nye kulturbyggene i Bjørvika i Oslo. Hva hadde skjedd?

Som kjent besluttet Oslo kommune og byens politikere at Munch-Museet skal flytte fra Tøyen og Deichmanske hovedbibliotek skal forlate Hammersborg; begge vil gjenoppstå som naboer til operaen i Bjørvika. I samme urbanistiske sjakktrekk ble det vedtatt at Nasjonalmuseet ikke skal bygges på Tullinløkka, men lokaliseres på Vestbane-tomten. Kort sagt: Hovedstadens sentrum er i endring og følgelig får programmene for arkitektkonkurransene en helt annen innretning.

Det skulle vise seg, i Bjørvikas tilfelle, å bli en konfliktfylt affære.

”Vi vil ikke anbefale arkitekter å delta i konkurransen slik den nå er utformet”, uttalte arkitekt Niels Marius Askim i Dagens Næringsliv 22. Juli. Askim er leder for konkurransekomiteen i Norske arkitekters landsforbund. ”Det at man skal kobles opp mot en investor eller entreprenør, høres jo helt vanvittig ut”, sa arkitekt Einar Jarmund.

Dagen etter skrev Bernt Stilluf Karlsen, styrleder i Oslo Havn KF på vegne av datterselskapet HAV Eiendom AS som er grunneieren, i Aften: ”HAV Eiendoms oppgave er å styre prosessene med sikte på å få frem alternativene og bidra til gjennomføringskraft… prosesser som kan medføre at verdens fremste arkitekter vil finne det interessant å se nærmere både på Munch og Deichman.”

Samme dag hevdet arkitekt Gudmund Stokke i Dagens Næringsliv at han ”har aldri hørt om et slikt konkurranseformat før verken i Norge eller utlandet”, og flere NAL-medlemmer tok avstand fra HAV Eiendoms framgangsmåte.

”NAL blir provosert fordi vi ikke gjør dette på arkitektenes måte”, påsto styreleder Karlsen i Dagens Næringsliv 24. juli.

På lederplass i Dagbladet 25. juli kunne man lese: ”Flere tunge arkitektkontor har allerede fulgt NALs oppfordring og trukket seg fra konkurranseformen. De bør få all mulig sympati. HAV Eiendom følger ikke vanlig praksis for arkitektkonkurranser av denne størrelse. Juryen, som blant annet skal sikre faglig kompetanse, vil kun ha innstillingsrett. Slik går det når Oslo kommune har valgt å overlate ledelsen til et markedsstyrt eiendomsselskap.”

Niels Marius Askim sier til Arkitektnytt at NAL i utgangpunktet ikke er negativ til ulike konkurranseformer.

– Men når det gjelder Munch-Museet, og kanskje også Deichman, mener vi at det vil være flott med en åpen internasjonal arkitektkonkurranse .

– Hvorfor?
– En åpen konkurranse om Munch-Museet vil kunne skape begeistring og resultere i spennende prosjekter for byen og for museet selv. NALs minimumskrav overfor HAV Eiendom er at det kun skal kåres én vinner, og at alle arkitekter som deltar får godt nok betalt.

Arkitektnytt vil komme tilbake ved nærmeste anledning med informasjon om møtet som ble avholdt 4. august mellom NAL og HAV Eiendom.

Jan Carlsen

fjordbyer under press — Fjordbyen under press. Sterke økonomoiske interesser vil ha minst en finger med i spillet både investorer, politikere og arkitekter.Oslo er en av dem.

Feilplasserte Norske opera

Her burde Den Norske Opera ligge: Vippetangen, Rådhusplassen(sjøsiden),Filipstad alle alternativene ut mot fjorden.

Planløs by - stykkevis og delt

ny oslo under press

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=198279

NY BYDEL: I området rundt den nye operaen skal det reise seg en ny bydel. Men flere etterlyser at det ikke ligger en helhetlig plan til grunn for utbyggingen av området.
Foto: EIVIND GRIFFITH BRÆNDE

Oslo Sentralstasjon

Nye Oslo Sentralstasjon

Problemet (en av flere) med den nye Oslo S-bygget er at Østbanehallen fremdeles er rett ved siden av og ble pusset opp til OL i 1994. Den lå brakk noen år før det, jeg parkerte(!) der inne med faren min som jobbet i NSB.

Når man ser ned Karl Johan, er det fremdeles Østbanehallen man ser. Nye Oslo S ser ut som noe lagerbygninger ved siden av hva øye-tiltrekningskraft angår. Østbanehallen ser ut som den naturlige portalen til jernbanen.
Den nye delen er i tillegg oppe på en høyde, så man ser det nesten ikke i det hele tatt.

Hvis jeg skulle oppgradere Oslo S på 80/90 tallet hadde jeg:

1) Latt østbanehallen være inngangsporten til stasjonen, men med mere muligheter til å gå raskt til venstre.
2) Hatt bakenden med alle perrong-nedgangene osv slik den er.
3) Hatt butikker/boder i den nye Oslo S inngangspartitet, men uten at den er portalen til stasjonen.
3) Senket hele området foran nye Oslo S, og dermed utvidet torgområdet.

Østbanehallen

Oslo nye tinghus?

Stygt og pent kan ikke diskuteres sier mange. Jeg blir ikke glad i hjertet når jeg ser det arkitektoniske utrykket av Oslo nye tinghus. Og da tenker jeg design ikke autoritært, myndighet og dom! Bygget er overstrødd med detaljer som gjør det offentlige rommet omkring bygget urolig. Her ville nok rolige flater passet bedre inn i bybildet. Jeg kommenterer bare det ytre utrykk, ikke det indre.

Mange bygg med dårlig design i Oslo!

De bildene som vises her er ikke av de verste. Men mange av byggene på Skøyen og andre steder omkring i byen får en ikke akkurat til å juble på grunn av god design og bruken av millionene som er nedlagt .

Når vi vet at det lagt ned milliarder på milliarder av kroner i oppførte bygg i Oslo siste 30 år har Oslo sannelig fått lite tilbake i form av god arkitektur. Samtidig er det underlig å konstatere at debatten om Oslos estetiske utvikling er og har hvert nokså fraværende? Så takk for dette initiativet som er betimelig på tide å få i gang en arkitektur og designdebatt.

Operaen feilplassert...

Jeg mener den nye norske opera er feilplassert i Oslo. Etter min mening burde den ligge på Filipstad, Hjortneskaia, Vestbanen var jo også et alternativ. Operaens plassering er et politisk vedtak med AP i førersetet.
Det er trist at Snøhetta fikk tildelt en så dårlig tomt for et slikt prosjekt. Bygget kan også bli bygget inne av andre bygg som kommer. I så fall ganske trist etter min mening.
Arbeiderpartiet vil aldri makte å flytte østkanten vestover i Oslo, som jeg mener var/er AP s faktiske motiv ettersom partiet stilte beligenheten i Bjørvika som krav da partiet gikk inn for å bygge ny opera i Bjørvika og ingen andre steder. Vi folket ble poltiske gisler i et poltisk spill.Tragisk nok er dette årsaken til at den nye norske opera ble bygget der den nå ligger.
AP ser bort fra de topografiske og klimatiske årsakene til at vest er vest, og øst er øst i Oslo.

Morgendagen vil felle dom over de politikere som presset fram sin vilje når det gjelder plasseringen av operaen. Operaen var ikke det viktigste, men beliggenheten.

 • Telegrafbygningen i Kongensgate 21 — Byggeår 1924, grunnareal 2.140 m2. Telegrafbygningen i Oslo samlet en rekke av Telegrafverkets folk under ett og samme tak da den endelig stod ferdig i 1924. Da bygget suksessivt ble tatt i bruk, flyttet nærmere ett tusen mennesker fra 19 avdelinger inn i Kongens…
 • Enslig høyblokk — Krysset Brobekkveien/Refstadveien på Brobekk
 • Karl Johansgate 20 — Inneholder bl.a Samson bakeri
 • Økernsenteret — Kontorer, butikksenter og t-banestopp
 • Prinsensgate 18 — Bygget og bebodd av Christianias første ordfører Andreas Tofte (1794-1851). Han drev også butikk herfra.
 • Karl Johansgate 26 — Har historie med bl.a Katti Anker Møler (1868-1945), kvinnesaksbekjemper som var særlig opptatt av å bedre forholdene for ugifte mødre og uekte barn (bl.a prevensjonsveiledning og avkriminalisering av abort).
 • Stortinget T-banestasjon
 • Øvre Slottsgate 21
 • Lavblokker Brobekk — Typiske boligblokker på Brobekk. Økernbråten og Krokliveien/Bjerkedalen.
 • Karl Johansgate 21
 • Nærbilde av inngangspartiet til Telegrafbygningen
 • Karl Johansgate 13
 • Detalj fra Telegrafbygningen — den gangen sparsomt utsmykket
 • Øvre Slottsgate 12

Arkitektur i Oslo

Følges av 71 medlemmer.

Hei! Sonen Arkitektur i Oslo er en fotosone hvor alle er velkommen til å dele og diskutere bilder av hus, bygninger og arkitektur fra Oslo-området. Husk å sette bildene dine på kart og gi de stikkord slik at det blir lettere for andre å finne igjen bildene. Hvordan bor vi i hovedstaden? Hvilke bygninger omgir oss? Mer om sonen

Origo Arkitektur i Oslo er en sone på Origo. Les mer
Annonse

Nye bilder