Viser arkivet for august, 2008

*Arkitekturens både-og*

http://www.dagbladet.no/kronikker/960616-kro-1.html

I dagens arkitektur trenger man en skapende bevaring av et preg, snarere enn imitasjoner og uttrykk for en forgangen livsform.

Arkitekturens både-og

Av Christian Norberg-Schulz, professor i arkitektur

Det er lett å si enten-eller. I Dagbladet for 9. juni skriver Arnstein Arneberg (på kronikkplass) at «arkitekturens alternativer» er enten «dagens glass- og betongfirkantisme» eller en «vanlig folkelig harmonisk byggekunst», der den «klassiske søyle er gjennomgangsfigur».

les hele artikkelen fra linken over.

Området runt Operaen tegnes om

http://www.dagbladet.no/kultur/2006/12/13/485970.html

Arkitektprotest mot Bjørvika-konkurransen

http://www.arkitektnytt.no/page/page/preview/10831/news-4-2416.html

05.08.2008 Jan Carlsen
Striden brøt løs midt i sommerferien. Plutselig rettet en rekke av landets største aviser søkelys på arkitektkonkurransen om de nye kulturbyggene i Bjørvika i Oslo. Hva hadde skjedd?

Som kjent besluttet Oslo kommune og byens politikere at Munch-Museet skal flytte fra Tøyen og Deichmanske hovedbibliotek skal forlate Hammersborg; begge vil gjenoppstå som naboer til operaen i Bjørvika. I samme urbanistiske sjakktrekk ble det vedtatt at Nasjonalmuseet ikke skal bygges på Tullinløkka, men lokaliseres på Vestbane-tomten. Kort sagt: Hovedstadens sentrum er i endring og følgelig får programmene for arkitektkonkurransene en helt annen innretning.

Det skulle vise seg, i Bjørvikas tilfelle, å bli en konfliktfylt affære.

”Vi vil ikke anbefale arkitekter å delta i konkurransen slik den nå er utformet”, uttalte arkitekt Niels Marius Askim i Dagens Næringsliv 22. Juli. Askim er leder for konkurransekomiteen i Norske arkitekters landsforbund. ”Det at man skal kobles opp mot en investor eller entreprenør, høres jo helt vanvittig ut”, sa arkitekt Einar Jarmund.

Dagen etter skrev Bernt Stilluf Karlsen, styrleder i Oslo Havn KF på vegne av datterselskapet HAV Eiendom AS som er grunneieren, i Aften: ”HAV Eiendoms oppgave er å styre prosessene med sikte på å få frem alternativene og bidra til gjennomføringskraft… prosesser som kan medføre at verdens fremste arkitekter vil finne det interessant å se nærmere både på Munch og Deichman.”

Samme dag hevdet arkitekt Gudmund Stokke i Dagens Næringsliv at han ”har aldri hørt om et slikt konkurranseformat før verken i Norge eller utlandet”, og flere NAL-medlemmer tok avstand fra HAV Eiendoms framgangsmåte.

”NAL blir provosert fordi vi ikke gjør dette på arkitektenes måte”, påsto styreleder Karlsen i Dagens Næringsliv 24. juli.

På lederplass i Dagbladet 25. juli kunne man lese: ”Flere tunge arkitektkontor har allerede fulgt NALs oppfordring og trukket seg fra konkurranseformen. De bør få all mulig sympati. HAV Eiendom følger ikke vanlig praksis for arkitektkonkurranser av denne størrelse. Juryen, som blant annet skal sikre faglig kompetanse, vil kun ha innstillingsrett. Slik går det når Oslo kommune har valgt å overlate ledelsen til et markedsstyrt eiendomsselskap.”

Niels Marius Askim sier til Arkitektnytt at NAL i utgangpunktet ikke er negativ til ulike konkurranseformer.

– Men når det gjelder Munch-Museet, og kanskje også Deichman, mener vi at det vil være flott med en åpen internasjonal arkitektkonkurranse .

– Hvorfor?
– En åpen konkurranse om Munch-Museet vil kunne skape begeistring og resultere i spennende prosjekter for byen og for museet selv. NALs minimumskrav overfor HAV Eiendom er at det kun skal kåres én vinner, og at alle arkitekter som deltar får godt nok betalt.

Arkitektnytt vil komme tilbake ved nærmeste anledning med informasjon om møtet som ble avholdt 4. august mellom NAL og HAV Eiendom.

Jan Carlsen

fjordbyer under press — Fjordbyen under press. Sterke økonomoiske interesser vil ha minst en finger med i spillet både investorer, politikere og arkitekter.Oslo er en av dem.

Feilplasserte Norske opera

Her burde Den Norske Opera ligge: Vippetangen, Rådhusplassen(sjøsiden),Filipstad alle alternativene ut mot fjorden.

Planløs by - stykkevis og delt

ny oslo under press

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=198279

NY BYDEL: I området rundt den nye operaen skal det reise seg en ny bydel. Men flere etterlyser at det ikke ligger en helhetlig plan til grunn for utbyggingen av området.
Foto: EIVIND GRIFFITH BRÆNDE

Oslo Sentralstasjon

Nye Oslo Sentralstasjon

Problemet (en av flere) med den nye Oslo S-bygget er at Østbanehallen fremdeles er rett ved siden av og ble pusset opp til OL i 1994. Den lå brakk noen år før det, jeg parkerte(!) der inne med faren min som jobbet i NSB.

Når man ser ned Karl Johan, er det fremdeles Østbanehallen man ser. Nye Oslo S ser ut som noe lagerbygninger ved siden av hva øye-tiltrekningskraft angår. Østbanehallen ser ut som den naturlige portalen til jernbanen.
Den nye delen er i tillegg oppe på en høyde, så man ser det nesten ikke i det hele tatt.

Hvis jeg skulle oppgradere Oslo S på 80/90 tallet hadde jeg:

1) Latt østbanehallen være inngangsporten til stasjonen, men med mere muligheter til å gå raskt til venstre.
2) Hatt bakenden med alle perrong-nedgangene osv slik den er.
3) Hatt butikker/boder i den nye Oslo S inngangspartitet, men uten at den er portalen til stasjonen.
3) Senket hele området foran nye Oslo S, og dermed utvidet torgområdet.

Østbanehallen

Oslo nye tinghus?

Stygt og pent kan ikke diskuteres sier mange. Jeg blir ikke glad i hjertet når jeg ser det arkitektoniske utrykket av Oslo nye tinghus. Og da tenker jeg design ikke autoritært, myndighet og dom! Bygget er overstrødd med detaljer som gjør det offentlige rommet omkring bygget urolig. Her ville nok rolige flater passet bedre inn i bybildet. Jeg kommenterer bare det ytre utrykk, ikke det indre.

Annonse