Viser arkivet for juli, 2008

Mange bygg med dårlig design i Oslo!

De bildene som vises her er ikke av de verste. Men mange av byggene på Skøyen og andre steder omkring i byen får en ikke akkurat til å juble på grunn av god design og bruken av millionene som er nedlagt .

Når vi vet at det lagt ned milliarder på milliarder av kroner i oppførte bygg i Oslo siste 30 år har Oslo sannelig fått lite tilbake i form av god arkitektur. Samtidig er det underlig å konstatere at debatten om Oslos estetiske utvikling er og har hvert nokså fraværende? Så takk for dette initiativet som er betimelig på tide å få i gang en arkitektur og designdebatt.

Operaen feilplassert...

Jeg mener den nye norske opera er feilplassert i Oslo. Etter min mening burde den ligge på Filipstad, Hjortneskaia, Vestbanen var jo også et alternativ. Operaens plassering er et politisk vedtak med AP i førersetet.
Det er trist at Snøhetta fikk tildelt en så dårlig tomt for et slikt prosjekt. Bygget kan også bli bygget inne av andre bygg som kommer. I så fall ganske trist etter min mening.
Arbeiderpartiet vil aldri makte å flytte østkanten vestover i Oslo, som jeg mener var/er AP s faktiske motiv ettersom partiet stilte beligenheten i Bjørvika som krav da partiet gikk inn for å bygge ny opera i Bjørvika og ingen andre steder. Vi folket ble poltiske gisler i et poltisk spill.Tragisk nok er dette årsaken til at den nye norske opera ble bygget der den nå ligger.
AP ser bort fra de topografiske og klimatiske årsakene til at vest er vest, og øst er øst i Oslo.

Morgendagen vil felle dom over de politikere som presset fram sin vilje når det gjelder plasseringen av operaen. Operaen var ikke det viktigste, men beliggenheten.

 • Telegrafbygningen i Kongensgate 21 — Byggeår 1924, grunnareal 2.140 m2. Telegrafbygningen i Oslo samlet en rekke av Telegrafverkets folk under ett og samme tak da den endelig stod ferdig i 1924. Da bygget suksessivt ble tatt i bruk, flyttet nærmere ett tusen mennesker fra 19 avdelinger inn i Kongens…
 • Enslig høyblokk — Krysset Brobekkveien/Refstadveien på Brobekk
 • Karl Johansgate 20 — Inneholder bl.a Samson bakeri
 • Økernsenteret — Kontorer, butikksenter og t-banestopp
 • Prinsensgate 18 — Bygget og bebodd av Christianias første ordfører Andreas Tofte (1794-1851). Han drev også butikk herfra.
 • Karl Johansgate 26 — Har historie med bl.a Katti Anker Møler (1868-1945), kvinnesaksbekjemper som var særlig opptatt av å bedre forholdene for ugifte mødre og uekte barn (bl.a prevensjonsveiledning og avkriminalisering av abort).
 • Stortinget T-banestasjon
 • Øvre Slottsgate 21
 • Lavblokker Brobekk — Typiske boligblokker på Brobekk. Økernbråten og Krokliveien/Bjerkedalen.
 • Karl Johansgate 21
 • Nærbilde av inngangspartiet til Telegrafbygningen
 • Karl Johansgate 13
 • Detalj fra Telegrafbygningen — den gangen sparsomt utsmykket
 • Øvre Slottsgate 12
Annonse