Arkitektprotest mot Bjørvika-konkurransen

http://www.arkitektnytt.no/page/page/preview/10831/news-4-2416.html

05.08.2008 Jan Carlsen
Striden brøt løs midt i sommerferien. Plutselig rettet en rekke av landets største aviser søkelys på arkitektkonkurransen om de nye kulturbyggene i Bjørvika i Oslo. Hva hadde skjedd?

Som kjent besluttet Oslo kommune og byens politikere at Munch-Museet skal flytte fra Tøyen og Deichmanske hovedbibliotek skal forlate Hammersborg; begge vil gjenoppstå som naboer til operaen i Bjørvika. I samme urbanistiske sjakktrekk ble det vedtatt at Nasjonalmuseet ikke skal bygges på Tullinløkka, men lokaliseres på Vestbane-tomten. Kort sagt: Hovedstadens sentrum er i endring og følgelig får programmene for arkitektkonkurransene en helt annen innretning.

Det skulle vise seg, i Bjørvikas tilfelle, å bli en konfliktfylt affære.

”Vi vil ikke anbefale arkitekter å delta i konkurransen slik den nå er utformet”, uttalte arkitekt Niels Marius Askim i Dagens Næringsliv 22. Juli. Askim er leder for konkurransekomiteen i Norske arkitekters landsforbund. ”Det at man skal kobles opp mot en investor eller entreprenør, høres jo helt vanvittig ut”, sa arkitekt Einar Jarmund.

Dagen etter skrev Bernt Stilluf Karlsen, styrleder i Oslo Havn KF på vegne av datterselskapet HAV Eiendom AS som er grunneieren, i Aften: ”HAV Eiendoms oppgave er å styre prosessene med sikte på å få frem alternativene og bidra til gjennomføringskraft… prosesser som kan medføre at verdens fremste arkitekter vil finne det interessant å se nærmere både på Munch og Deichman.”

Samme dag hevdet arkitekt Gudmund Stokke i Dagens Næringsliv at han ”har aldri hørt om et slikt konkurranseformat før verken i Norge eller utlandet”, og flere NAL-medlemmer tok avstand fra HAV Eiendoms framgangsmåte.

”NAL blir provosert fordi vi ikke gjør dette på arkitektenes måte”, påsto styreleder Karlsen i Dagens Næringsliv 24. juli.

På lederplass i Dagbladet 25. juli kunne man lese: ”Flere tunge arkitektkontor har allerede fulgt NALs oppfordring og trukket seg fra konkurranseformen. De bør få all mulig sympati. HAV Eiendom følger ikke vanlig praksis for arkitektkonkurranser av denne størrelse. Juryen, som blant annet skal sikre faglig kompetanse, vil kun ha innstillingsrett. Slik går det når Oslo kommune har valgt å overlate ledelsen til et markedsstyrt eiendomsselskap.”

Niels Marius Askim sier til Arkitektnytt at NAL i utgangpunktet ikke er negativ til ulike konkurranseformer.

– Men når det gjelder Munch-Museet, og kanskje også Deichman, mener vi at det vil være flott med en åpen internasjonal arkitektkonkurranse .

– Hvorfor?
– En åpen konkurranse om Munch-Museet vil kunne skape begeistring og resultere i spennende prosjekter for byen og for museet selv. NALs minimumskrav overfor HAV Eiendom er at det kun skal kåres én vinner, og at alle arkitekter som deltar får godt nok betalt.

Arkitektnytt vil komme tilbake ved nærmeste anledning med informasjon om møtet som ble avholdt 4. august mellom NAL og HAV Eiendom.

Jan Carlsen

fjordbyer under press — Fjordbyen under press. Sterke økonomoiske interesser vil ha minst en finger med i spillet både investorer, politikere og arkitekter.Oslo er en av dem.

Vist 409 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder