Operaen feilplassert...

Jeg mener den nye norske opera er feilplassert i Oslo. Etter min mening burde den ligge på Filipstad, Hjortneskaia, Vestbanen var jo også et alternativ. Operaens plassering er et politisk vedtak med AP i førersetet.
Det er trist at Snøhetta fikk tildelt en så dårlig tomt for et slikt prosjekt. Bygget kan også bli bygget inne av andre bygg som kommer. I så fall ganske trist etter min mening.
Arbeiderpartiet vil aldri makte å flytte østkanten vestover i Oslo, som jeg mener var/er AP s faktiske motiv ettersom partiet stilte beligenheten i Bjørvika som krav da partiet gikk inn for å bygge ny opera i Bjørvika og ingen andre steder. Vi folket ble poltiske gisler i et poltisk spill.Tragisk nok er dette årsaken til at den nye norske opera ble bygget der den nå ligger.
AP ser bort fra de topografiske og klimatiske årsakene til at vest er vest, og øst er øst i Oslo.

Morgendagen vil felle dom over de politikere som presset fram sin vilje når det gjelder plasseringen av operaen. Operaen var ikke det viktigste, men beliggenheten.

Vist 407 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Huff – jeg håper ikke AP ønsker å flytte østkanten vestover!

Men jeg håper og tror at Oslo AP ønsker å pusse opp indre Oslo øst.

Jeg er ekstremt optimistisk på Bjørvikas og østkantens vegne:

  • Trafikkmaskinen og E18 legges nå i tunnel under hele sentrum og ikke bare sentrum vest.
  • Konteiner-havna fjernes ut av byen og folk flytter inn i en splitter ny bydel.
  • Det bygges massivt i Bjørvika-området og man kan håpe at østkanten får sin egen bryggekant og kontakt med sjøen. Tilgang til fjorden har de siste tiåra vært reservert den delen av sentrum som ligger vest for Akerselva.

Operaen er ikke det viktigste, men operaens beliggenhet sørger nå for en opprusting av Oslo sentrum.

En god opprusting av Oslo sentrum øst forutsetter at nybyggene rundt Operaen bygges for folk og ikke kun for bedrifter. Det må bo folk i området for å skape en levende bydel.

En annen forutsetning er at politikerne i Oslo styrer byggingen av den nye bydelen i riktig retning. Om det bare er pengene som styrer byutviklingen så vil befolkningen tape.

Foreløpig er jeg veldig optimistisk – og jeg håper om et par år å kunne rusle langs Bjørvika-brygga – noen få hundre meter fra leiligheten min.

Du sier operaen ikke er viktigst. Er det derfor det haster med og byge den inn helst med bygg som er høyere en den norske opera selv. AP s kamp for å flytte øst vestover er en tapt kamp, de eneste som taper på slike politiske holdninger er Oslo og folket for øvrig.

Er du enig i at om operaen hadde blitt lagt til Hjortnes eller Filipstad ut mot fjorden så hadde det hvert en bedre turistmagnet enn inne i Bjørvika? Tabbe?

Å plassere Operaen på en brygge på vestkanten hadde sikkert vært en større turistmagnet enn inne i Bjørvika. Ihvertfall på kort sikt. På lang sikt aner jeg ikke.

Området rundt Vika og Skillebekk har ikke behov for noen større investeringer i byutvikling – det behovet hadde og har Bjørvika.

Det byen vår trengte var en oppussing av indre Oslo øst. Det får vi nå og det er jeg svært glad for.

Jeg håper byplanleggingen av området rundt Operaen tas godt vare på. Det gjelder å dimensjonere bebyggelsen omkring Operaen i Bjørvika på en god måte for befolkningen på Grønland og i Gamlebyen.

Uansett må resultatet bli bedre enn det området vi har øst for Oslo S og Operaen i dag. Det området er så uvennlig for befolkningen i området, at det knapt er mulig å feile.

Så må vi bare glede oss over at Oslofjorden tilgjengeliggjøres for en mye større andel av byens befolkning.

Operaen blir neppe flytta på på noen år ennå, så det gjelder å være konstruktiv. Nå.

Denne unike muligheten til god byutvikling midt i Oslo sentrum kan vi ikke la gå fra oss.

Stemmer Den norske Opera ligger der den ligger. Det kan det ikke gjøres noe med. Men det som jeg mener en skal passee seg for, er å la politiske føringer gå ut over områder politikerne rår over.. å presse gjennom slike saker på politisk grunnlag bærer sjelden det beste resultatet. Konserthuset ble gjemt i bakgården på større bygg (politisk vedtak) I andre land er jo slike bygg rene “fyrlykter” det er ikke noe ønske om å skjule, men faktisk vise sin estetiske, kulturelle kunnskap og nivå.

I fremtiden vil det komme andre monumentale bygg i Oslo la oss håpe at ikke politikerne blander seg inn i stedsvalget som valgkamp sak men lar de som er satt til slike oppgaver få arbeide fritt og selvstendig. Hadde det hvert slik med hensyn til den nye Norske Opera i Bjørvika kan det godt hende bygget hadde blitt lagt et annet sted.

De neste monumentale bygg som kan bli “offer” for politisk hestehandel er: Deichmanske bibliotek og Historisk Museum.

Det er behov for i Oslo Øst er ikke nødvendigvis flere monumentale bygg men en god urban plan. Noen må si: "Her skal øst i Oslo ligge og overlate utviklingen til de som har kunnskap og erfaring fra slik utvikling. De færreste om noen politikere har slik kunnskap om en de tror de har det. Eller tror de kan? Ofte kan det synes som politikere ikke kjenner egne grenser når det gjelder hva de skal blande seg inn i.

Annonse

Nye bilder